Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie Podrobné informace o souborech cookie a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nastavení související se soubory cookie si můžete kdykoliv přizpůsobit kliknutím na položku Předvolby nastavení souborů cookie v zápatí této stránky.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit a pokračovat“ potvrzujete svůj souhlas s používáním souborů cookie ve vašem počítači

Potvrdit a pokračovat

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

3M Unitek

Produkty
Události a vzdělávání
Centrum dokumentů
Další informace

Systém MBT™ Versatile+

Systém MBT™ Versatile+ je více než jen ortodontická preskripce. Jedná se o ucelenou léčebnou fillozofii a preskripci zámku. Systém v sobě odráží více jak 60let klinických zkušeností z ortodoncie s přednastavenými systémy, který právě vyústil ve filozofii MBT systému, což je další generace přenastavených systémů.

APC™ Adhesive Coated System

Společnost 3M Unitek vytvořila systém zahrnující zámky a bukální kanyly (obojí dostupné při volbě systému s adhezivní povrchovou úpravou APC™, kroužky, oblouky a tvarové šablony, spolu se zlepšeným polohovacím systémem zámků, polohovacích nástrojů a technickou příručkou. Celý systém slouží k přesnému umístění jednotlivých zámků a je popsán v sofistikovaných referenčních příručkách.


Systém MBT Versatile je dostupný pro celou řadu zámků:

Clarity SL

Clarity™ SL Samoligující - keramické zámky
SmartClip

SmartClip™ SL3 - samoligující kovové zámky
Clarity

Clarity™ - keramické zámky s kovovým slotem
Victory series

Victory Series™ - kovové zámky

Abychom doplnili celkový přehled, 3M Unitek poskytuje stomatologům na celém světě v rámci systému MBT kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Toto vše zvyšuje produktivitu ortodontické praxe a zajišťuje předem očekávané výsledky léčby.

Systém MBT Versatile+ obsahuje několik prvků, které významným způsobem zlepšují klinický management ortodontických případů. Jedná se o tyto prvky:

 

Angulace horních laterálních zubů

Zámky horních premolárů mají hodnotu angulace 0°. Strmější poloha zubů usnadňuje zaartikulovat zuby laterálního úseku v I. třídě. Kanyly na horních molárech mají hodnotu angulace také 0°, takže umístíme-li je paralelně s okluzní rovinou, dosáhneme hodnoty 5°.

Lower Posterior Tip

Angulace dolních laterálních zubů

U zámků dolních premolárů zůstává angulace nastavena na 2° tak, aby tyto zuby byly lehce skloněny meziálně (tedy směrem do I. třídy). Kanyly pro dolní moláry mají hodnotu angulace 0°. Pakliže je umístíme paralelně s okluzní rovinou dosáhneme angulace 2°.

 

Torze řezáků

Do zámků pro horní řezáky byla přidána pozitivní torze, zatímco u dolních řezáků byla naopak posílena torze negativní. Tato úprava pomáhá řešit velmi časté problémy s kontrolou torze právě v oblasti řezáků.

Upper Cuspid, Bicuspid and Molar Torque

Torze horních špičáků a zubů laterálního úseku

U horních špičáků a premolárů byla ponechána hodnota torze -7°. U horních molárů byla ale zvýrazněna negativní torze o dalších 5° (celkem tedy -14°), aby se snížilo riziko tzv. „visících hrbolků“ a byly tak zredukovány předčasné kontakty s dolními moláry.

 

Torze dolních špičáků a zubů laterálního úseku

Zámky dolních špičáků a zubů laterálního úseku mají zredukované hodnoty negativní torze v postranních úsecích chrupu. To umožňuje snadnější napřímení zubů laterálního úseku, což je ve většině případů žádoucí.

Anterior Tip

Angulace řezáků

Angulace řezáků v tomto systému jsou redukovány na hodnoty podle původních Adrewsových výzkumů, čímž se dramaticky snížily nároky na kotvení.

In/Out Modifications

Zámky pro menší 2. premoláry (In/Out modifikace)

Protože jsou horní 2. premoláry velmi často menší než 1. premoláry, byly navrženy zámky pro kompenzaci tohoto rozdílu. Zámky jsou o 0,5 mm vyšší, aby došlo k vyrovnání rozdílu ve velikosti obou zubů. Tím je zachována přirozená okluze. Jsou-li oba horní premoláry stejné velikosti, můžeme použít zámek na 1. premolár pro všechny horní premoláry.

 

Technika lepení zámků dle léčebné filozofie MBT™

Zámky s přednastavenými hodnotami se doporučuje umísťovat tak, aby oba páry křidélek byly paralelněs dlouhou osou zubu a střed zámku odpovídal středu klinické korunky zubu.

Tak jako u všech ostatních systémů, je technika lepení a umístění zámku na zub zcela klíčová pro další průběh terapie. S vědomím tohoto faktu přináší fi lozofi e MBT™ svůj vlastní způsob lepení zámků, který umožňuje zohlednit individuální charakteristiky každého pacienta a nabízí řešení pro různé velikosti korunek zubů.

MBT bracket placement technique

Tento systém je založen na používání speciálních dosazovačů zámků s unikátním barevným kódováním, které usnadňuje a zpřesňuje umístění zámků pod kontrolou zraku.

Brožury:

Title Type Size Open
MBT™ System Catalog PDF 977 KB Open
MBT™ Versatile+ Appliance System Bracket Placement Guide PDF 23 KB Open
MBT™ System Book Information PDF 54 KB Open
MBT™ System Brochures Folder PDF 334 KB Open
MBT™ Versatile+ Appliance System Brochure PDF 246 KB Open
MBT™ System Arch Form and Archwire Sequencing Brochure PDF 153 KB Open
MBT™ System Bracket Placement Technique Brochure PDF 159 KB Open
MBT™ System Continuing Education Courses Brochure PDF 3.6 MB Open

Rychlý odkaz     

Kontaktujte nás
Pro více informací ohledně jakého koliv produktu nebo služby nás kontaktujte.
     

Jste ortodontický pacient?
Klikněte zde a budete přesměrováni na stránku pro pacienty "3mbraces.com".
     

Kontinuální vzdělávání
Seznam všech nadcházejícíh kurzů naleznete zde. Rovněž se zde můžete i na kurz zaregistrovat.