Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie Podrobné informace o souborech cookie a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nastavení související se soubory cookie si můžete kdykoliv přizpůsobit kliknutím na položku Předvolby nastavení souborů cookie v zápatí této stránky.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit a pokračovat“ potvrzujete svůj souhlas s používáním souborů cookie ve vašem počítači

Potvrdit a pokračovat

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Významový slovník

Následující tabulka vysvĕtluje nĕkteré odborné termíny, používané v souvislosti s okluzí (zakrytím) oka.

Odborné termíny Vysvĕtlení
Abdukce Stáčení oka ven.
Addukce Stáčení oka k nosu.
Amblyopie Amblyopie (tupozrakost) je snížená zraková ostrost jednoho oka.
Amblyopické oko Snížená zraková ostrost oka bez viditelných organických změn.
Astigmatismus Nestejné zakřivení lomivých struktur oka.
Binokulární anomálie Odchylka od standardu v normální binokulární funkci.
Binokulární funkce Koordinovaná činnost obou očí vedoucí k vytvoření jednoduchého prostorového vjemu.
Cover test Zakrývací test, který slouží k posouzení vzájemného postavení očí při vyšetřování šilhání.
Diplopie Dvojité vidění - pacient vidí pozorovaný předmět dvakrát.
Fúze Schopnost mozku spojit stejné obrázky pravého a levého oka v jeden smyslový vjem.
Chyba lomu Myopie - krátkozrakost, myopické oko vidí dobře do blízka, ale špatně do dálky, korigujeme rozptylkami; hypermetropie - dalekozrakost, korigujeme spojkami.
Okluzní terapie Okluze má vyřadit jedno oko z aktu vidění. Zakrývá se lepší oko tzv. okluzí nejčastěji náplasťovou.
Oční nemoc Nemoc související s okem.
Oftalmolog viz Oční lékař
Oftalmologie Oční lékařství, obor zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou očních onemocnění.
Optometrista Optometrista odpovídá za lom světla, zajištuje podmínky lomu pro pacienty a zabývá se binokulárními anomáliemi a binokulárními nemocemi.
Oční lékař Specialista zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou očních nemocí.
Okluzní terapie Okluze má vyřadit jedno oko z aktu vidění. Zakrývá se lepší oko tzv. okluzí nejčastěji náplasťovou.
Strabismus Strabismus (šilhavost) je stav, kdy při fixai určitého předmětu na blízko nebo do dálky se osy vidění nepromítají v témže bodě. Jde o zrakovou vadu, při které je narušena spolupráce obou očí.
Útlum Proces zabraňující vstupu informací z uchýleného oka do zrakového centra a zabraňující jejich uvědomění.
wear it right! girl with eye patch