Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

3M Institut zahajuje činnost, poskytuje komplexní služby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

čtvrtek 11 duben 2013
3M Institut zahajuje činnost, poskytuje komplexní služby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pracovní úrazy a nemoci z povolání zbytečně zvyšují náklady zaměstnavatelů. Odhaduje se, že v roce 2011 byly tyto náklady ve výši 13,7 mld. Kč (www.bozpinfo.cz) – celkem se jednalo o 47 111 úrazů, přičemž 125 bylo fatálních.

Společnost 3M Česko, přední odborník na řešení bezpečnosti na pracovištích, se snaží pomáhat v této oblasti, a proto zakládá 3M Institut pro BOZP (tj. bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Jeho hlavními cíli jsou vzdělávání, podpora prevence, BOZP audity a poradenství se správným výběrem a užíváním vhodných osobních ochranných pracovních prostředků. To vše přispívá ke snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání.

3M Institut zastřešuje komplexní přístup společnosti 3M Česko k problematice bezpečnosti práce. Jeden z pilířů představuje vzdělávací činnost. Již několik let vzdělávají odborníci 3M bezpečnostní manažery výrobních podniků po celé České republice. Tato činnost je velmi oceňována právě specialisty BOZP.

3M Institut nabízí firmám rovněž Audit BOZP. Ten sestává z identifikace nebezpečí a hodnocení rizika a zároveň návrhu náhradního řešení ochrany zdraví zaměstnanců. Vypracováván je přímo v provozu zkušeným specialistou s certifikací odborníka na BOZP.

Místem, kde najdou manažeři bezpečnosti práce všechny důležité informace o legislativě, trendech, termínech školení, ale i produktech se stává 3M Safety Portál. Jedná se o komunikační platformu 3M Institutu. Nyní probíhají poslední dokončovací práce a korektury na Safety Portálu tak, aby bylo možné ho představit BOZP specialistům v druhé polovině května. Samozřejmostí činnosti 3M Institutu je poradenství se správným výběrem osobních ochranných pracovních prostředků. Řešení pro ochranu dýchacích orgánů, hlavy, zraku, těla či sluchu 3M doplňuje i řešení ze strany partnerů.

Základní pilíře 3M Institutu jsou:

  • Vzdělávací aktivity pro prevenci rizik
  • BOZP Audit
  • 3M produkty
  • 3M Safety portál