Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie Podrobné informace o souborech cookie a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nastavení související se soubory cookie si můžete kdykoliv přizpůsobit kliknutím na položku Předvolby nastavení souborů cookie v zápatí této stránky.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit a pokračovat“ potvrzujete svůj souhlas s používáním souborů cookie ve vašem počítači

Potvrdit a pokračovat

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Company Information

Legislativa a certifikáty

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy našich produktů vystavených na základě Nařízení ES 1907/2006 (REACH) si můžete stáhnout z odkazu na úvodní straně (MSDS Search) nebo na každé straně, kde uvidíte odkaz bezpečnostní listy.

Zde také naleznete informace o složkách obsažených v detergentech (tzv. Datový list složek přípravku). Pokud je produkt detergentem, informace dle Nařízení ES č. 648/2004 o Detergentech naleznete v ODDÍLE 15 Bezpečnostního listu. Postup pro vyhledání je stejný jako u Bezpečnostního listu.

Pokud se Vám nepodaří bezpečnostní list nalézt, kontaktujte, prosíme, 3M na telefonním čísle: 261 380 155 nebo emailem

Plnění povinností daných zákonem o odpadech

Vážení spotřebitelé, Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o způsobu zajištění plnění povinností daných novelou zákona o odpadech (elektrošrotová novela), která nám jako dovozci stanoví povinnost zajišťovat oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a zajištění jeho financování.

Tuto povinnost jsme se rozhodli řešit v rámci kolektivního systému REMA 1OOO IK, a.s.

Osvědčení o uzavření smlouvy je k dispozici zde (pdf, 114KB) a zde (pdf, 147KB)

Informace o sběrných místech a cenách najdete zde

Rema

nebo se informujte na telefonním čísle: 261 380 155

Podílejte se prosím spolu s námi na ochraně našeho životního prostředí a odevzdávejte již nepotřebná elektrická a elektronická zařízení na místa zpětného odběru uvedená na výše uvedené adrese nebo nás kontaktujte. Bez Vašeho uvědomělého chování je naše snaha zbytečná. Děkujeme.

Pro informace o souladu se směrnicemi EU: 2002/95/EC (RoHS) a 2002/96/EC (WEEE) nás, prosíme, kontaktujte na telefonním čísle: 261 380 155 nebo emailem.

Informace o Nařízení REACH

Nařízení ES 1907/2006 - REACH (Registration Evaluation and Authorisation of Chemicals) vstoupilo v platnost 1. června 2007, s tím, že větší část jednotlivých hlav Nařízení se použije od 1. června 2008, případně ještě později. Účelem tohoto Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, je zlepšit povědomí o chemických látkách a jejich použití na trhu v EU a zajistit, aby s nimi bylo správně nakládáno.

Společnost 3M sleduje vývoj legislativy REACH již několik let, neboť jsme očekávali, že by toto nařízení mohlo mít významný dopad na společnosti, které vyrábějí či prodávají tyto produkty v Evropě. Naše společnost vyvinula akční plán, který zajišťuje plnění požadavků a termínů obsažených v tomto nařízení tak, aby byl dopad na produkty minimální.

V případě dotazů nás, prosíme, kontaktujte.

Plnění povinností daných zákonem o obalech

Společnost 3M ČESKO, spol. s r.o. je k dnešnímu dni smluvním partnerem autorizované osoby EKO-KOM, a.s. na základě platně uzavřené smlouvy. Za obaly výrobků společnosti 3M byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-F00000023 poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s. Osvědčení zde (pdf, 242kB)

Dále potvrzujeme dle §5 odst. 1b , že všechny obaly uvedené na trh naší společností splňují požadavky stanovené v §3 a §4 zákona o obalech v platném znění.

Ochrana zdraví při práci

Naši zaměstnanci mohou plně těžit z faktu, že 3M je výrobcem špičkových ergonomických produktů a produktů pro bezpečnost práce. K osobní zodpovědnosti za své zdraví a jeho ochranu vedeme zaměstnance systémem školících a vzdělávacích programů a interních bezpečnostních směrnic.

Odkazy