Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content null
Company Information

Firemní odpovědnost

Firemní odpovědností ve 3M chápeme postupy, kterými vracíme prostředí, ve kterém podnikáme, určitý podíl ze svého úspěchu. Společnost 3M ve své činnosti již od počátku vychází z přesvědčení, že kvalita firmy nezávisí jen na finančních ukazatelích, ale také na tom, jakým způsobem je vedena. V roce 1975 se 3M stala jednou z prvních výrobních společností, které se začaly aktivně zajímat o řešení ekologických otázek. Tehdy jsme v rámci našeho programu rozvoje inovací zapojili zaměstnance do programu prevence znečištění životního prostředí.

S výsledky, kterých se nám daří při naplňování zásad firemní odpovědnosti dosahovat, nejsme nikdy dost spokojeni, a to nás motivuje jít stále dál. Usilujeme o dosažení udržitelného rozvoje, který vnímáme jako symbiózu trvalého ekonomického rozvoje, sociální odpovědnosti a ochrany životního prostředí.

Vize

Naší snahou je aktivně přispívat k udržitelnému rozvoji skrze ochranu životního prostředí, sociální zodpovědnost a ekonomický rozvoj. Pro nás to znamená uspokojovat potřeby společnosti dnes a zároveň respektovat schopnost budoucích generací uspokojovat jejich potřeby.

Za vším, co děláme, stojí naše firemní hodnoty a naše každodenní činnost se řídí definovanými firemními zásadami.

Naše Principy udržitelného rozvoje (US,English) :

  • Ekonomický úspěch: budovat trvalé vztahy se zákazníky rozvíjením odlišných, praktických a důmyslných řešeních pro jejich výzvy o udržitelnému rozvoji.
  • Ochrana životního prostředí: poskytovat praktická a efektivní řešení a výrobky pro vypořádávání se s našimi ekologickými výzvami i výzvami našich zákazníků.
  • Sociální zodpovědnost: zapojit klíčové partnery do dialogu a učinit kroky ke zlepšování naší výkonnosti v oblasti udržitelného vývoje.