Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie Podrobné informace o souborech cookie a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nastavení související se soubory cookie si můžete kdykoliv přizpůsobit kliknutím na položku Předvolby nastavení souborů cookie v zápatí této stránky.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit a pokračovat“ potvrzujete svůj souhlas s používáním souborů cookie ve vašem počítači

Potvrdit a pokračovat

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Techniky auskultace


Následují doporučení pro správnou auskultaci: 
 
1. Tichá, dobře osvětlená, teplá místnost. [Tak vyloučíte zvuky z vnějšku a usnadníte vyšetření srdce.] 

2. Přiměřeně obnažený pacient. [Tak můžete stetoskop přiložit přímo na hrudník.]

3. Možnost vyšetřit pacienta na zádech, v sedě a na levém boku (viz diagram A). [Různé zvuky, zvláště abnormální, se mohou objevovat v různých pozicích.] 

4. Možnost vyšetřovat zprava. [Tak se snižuje pravděpodobnost různých zevních zvuků způsobených nárazy hadiček do různých předmětů.]

5. Stetoskop jak se zvonem, tak s membránou, nebo takový, který může fungovat jako zvon i membrána. [Zvon při lehkém držení na hrudníku zachycuje některé zvuky o nízké frekvenci. Membrána při pevném přitlačení k hrudníku zachycuje zvuky o vyšší frekvenci.] 

6. Postup auskultace (viz diagram B). Je třeba auskultovat nejméně čtyři oblasti s použitím nejdříve memrány a poté zvonu: 

a. Levá laterální sternální hranice - čtvrté mezižebří vlevo od sterna. V této oblasti posloucháme trikuspidální chlopeň a pravé srdce. 
 
b. Hrot - páté mezižebři v medioklavikulární čáře. V této oblasti posloucháme mitrální chlopeň a levé srdce. 

Techniques of Auscultation: different positions Diagram A


Techniques of Auscultation: a sequence of auscultation Diagram B

c. Pravá baze - druhé mezižebří vpravo od sterna. Nejlépe uslyšíme aortální chlopeň. 
 
d. Levá baze - druhé mezižebří vlevo od sterna. Pulmonální chlopeň. 
 
7. Schopnost selektivního poslechu. [Zaměřujeme se vždy jen na jeden zvuk. Pokud posloucháme systolické ozvy, zpočátku ignorujeme diastolické.] 
 
Výše popsaný postup je pouze jeden z mnoha přijatelných. Podstatné je, že čtyři popsané oblasti jsou vždy auskultovány ve stejném pořadí, a že ve všech oblastsech pátráme po zvucích o nízké i vysoké frekvenci.
Techniky auskultace