Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie Podrobné informace o souborech cookie a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nastavení související se soubory cookie si můžete kdykoliv přizpůsobit kliknutím na položku Předvolby nastavení souborů cookie v zápatí této stránky.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit a pokračovat“ potvrzujete svůj souhlas s používáním souborů cookie ve vašem počítači

Potvrdit a pokračovat

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Banner knihovních systémů

Recyklace/Předpisy

Studentka hledá informace z legislativní oblasti

U nás ve 3M považujeme závazky vůči životnímu prostředí za něco naprosto přirozeného. Od samého začátku technického řešení výrobků až po vývoj recyklačních technik se všemožně snažíme zajistit, aby naše výrobky splňovaly stále se měnící globální i legislativní požadavky na životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

U nás ve 3M jsme hrdi na dalekosáhlou historií inovací. Ale naše vůdčí postavení sahá dále, je něčím víc než jen těmi všemi rozmanitými výrobky a službami, které poskytujeme. Jednou z klíčových hodnot 3M je respektování našeho sociálního a přirozeného prostředí. Toto je nedílnou součástí celého našeho podnikání.

Pokud si chcete přečíst něco o 3M a RoHS, klikněte prosím na níže uvedený odkaz...

Související odkazy

Kalkulačce pro snížení nákladů

Řiďte se následujícími jednoduchými instrukcemi krok po kroku v kalkulačce pro snížení nákladů a zjistíte roční náklady vašich materiálních ztrát.

Recyklace/Předpisy

Legislativní knihy

3M a RoHS

U nás ve 3M se pyšníme dalekosáhlou historií inovací. Ale naše vůdčí postavení sahá dále, je něčím víc než těmi všemi rozmanitými výrobky a službami, které poskytujeme. Jednou z klíčových hodnot 3M je respektování našeho socionaturálního prostředí. Tohle je nedílnou součástí celého našeho podnikání. Proto zaujímáme přední pozici na cestě k zajištění toho, aby všechny naše výrobky z oblasti knihovního hardwaru spolňovaly směrnici EU o omezováni nebezpečných látek (RoHS)*. Je to jen jeden z mnoha způsobů, jimiž chráníme naše globální společenství a budoucnost naší planety.

Co je RoHS?

Jedná se o směrnici EU 2002/95/EC, která v Evropě nabyla účinnosti 1. července 2006. Pro elektrické a elektronické výrobky uváděné v EU na trh stanovuje hladiny následujících látek, které nesmí být překročeny:

  1. Olovo (Pb)
  2. Kadmium (Cd)
  3. Rtuť (Hg)
  4. Šestimocný chrom (Cr6+)
  5. Polybromované bifenyly (PBB)
  6. Polybromované difenylétery (PBDE)

Tato směrnice je zaměřena na řešení globálních obav ohledně zdraví člověka a ohrožení životního prostředí v souvislosti s nebezpečnými látkami (manipulace s nimi, jejich zpracování a likvidace). I mimo EU přišlo několik zemí, např. Čína, Japonsko, Tchajwan, Korea, Kanada a Austrálie, s iniciativou vypracovat svou vlastní obdobu směrnice RoHS - zákon o recyklaci elektrotechnického odpadu z r. 2003, zkráceně zvaný SB20, vejde podle plánu v účinnost v lednu 2007. Dvacet dalších států v USA podalo návrhy zákona obdobné předpisům RoHS.

* "Ve shodě s RoHS" znamená, že výrobek nebo jeho část neobsahuje v žádném homogenním materiálu žádné z následujících látek v koncentraci nad stanovené limity, pokud se taková látka nepoužívá ve sféře vyňaté z působnosti RoSH v upraveném znění takto: (a) 0,1 % (hmotnostně) u olova, rtuti, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů nebo polybromovaných difenyléterů; příp. (b) 0,01 % (hmotnostně) u kadmia. Tato informace představuje, co je společnosti 3M známo a v co věří; obsah může vycházet z informací poskytnutých dodavatelem 3M z řad třetích stran.

PDF, 70KB