Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Banner knihovních systémů

Kalkulačka pro výpočet snížení ztrát

Vítejte na naší webové stránce, resp. v její cásti, která se zabývá analýzou ztrát. Procházením jednotlivých pokynu po krocích se zanedlouho naucíte provádet výpocet nákladu vynaložených na rešení bezpecnostních problému a úspor, kterých jste mohli dosáhnout.

Touto analýzou získáte jako produkt seznam výrobku, které spolecnost 3M doporucuje práve proto, aby snížily ztráty vaší knihovny.


Velikost fondu...............................  
  • Krok 1: Analýza fondu
  • Krok 2: Stanovení hodnot
  • Krok 3: Záruka na snížení ztrát
Procentuální zastoupení položek fondu
Knihy............................................ %
Videa............................................. %
CD......................................... %
DVD............................................... %
Audio........................................... %
Procentuálne vyjádrený rocní prírustek fondu
Pocet každodenních výpujcek..............
Pocet každodenních výpujcitelu..........
Další
 

Související odkazy