Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Užitečné odkazy Health Care

Užitečné odkazy

Společnost 3M Česko spolupracuje na poli edukace laiků i odborníků ve zdravotnictví s nezávislými webovými portály www.hojeniran.cz a www.merudia.cz. Tyto portály poskytují informace o hojení ran včetně systematického vzdělávání formou e-learningu.

Společnost 3M Česko spolupracuje i s dalšími partnery z oblasti zdravotnictví.

SIS-CZ, o.s. - Společnost ranných infekcí, o.s.
Cílem společnosti je dobrovolně sdružovat pacienty i odborníky, pro něž je společný zájem o problematiku ranných infekcí. Problematika ranných infekcí prolíná všemi chirurgickými odbornostmi a zaměstnává celou řadu odborníků různých profesí. V této oblasti je velmi důležitá vzájemná informovanost a spolupráce jak mezi odborníky, tak i mezi laiky.
www.sis-cz.cz

Vzdělávání IN - česká společnost, která zajišťuje kompletní servis ve vzdělávání jak pro lékaře, tak i pro nelékařské zdravotnické pracovníky a subjekty působící v českém zdravotnictví.
- profesionální organizace a pořádání kongresů, sympozií, seminářů, eventů, konferencí a různých doprovodných a společenských akcí
www.vzdelavani-in.cz

Spolek mediků, o.s. - organizace studentů lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, podporovaná vedením LF. Cílem je hájit zájmy studentů a přispívat k rozvoji vzdělávání a kulturního života na fakultě; členem se může stát každý student LF; náplní činnosti je jak pořádání odborných přednášek a konference SVOČ, tak organizace Plesu mediků, Adaptačního kurzu pro 1.ročníky a dalších kulturně-vzdělávacích i oddechových aktivit pro studenty LF; organizace vydává vlastní časopis HAD
www.spolekmediku.cz

Česká společnost ortoptistek (ČSO) - dobrovolná organizace sdružující ortoptistky v České republice, která se aktivně podílí na zvyšování odborné úrovně svých členek v oboru strabologie
www.ortoptika.cz