Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie Podrobné informace o souborech cookie a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nastavení související se soubory cookie si můžete kdykoliv přizpůsobit kliknutím na položku Předvolby nastavení souborů cookie v zápatí této stránky.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit a pokračovat“ potvrzujete svůj souhlas s používáním souborů cookie ve vašem počítači

Potvrdit a pokračovat

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Užitečné odkazy Health Care

Užitečné odkazy

Společnost 3M Česko spolupracuje na poli edukace laiků i odborníků ve zdravotnictví s nezávislými webovými portály www.hojeniran.cz a www.merudia.cz. Tyto portály poskytují informace o hojení ran včetně systematického vzdělávání formou e-learningu.

Společnost 3M Česko spolupracuje i s dalšími partnery z oblasti zdravotnictví.

SIS-CZ, o.s. - Společnost ranných infekcí, o.s.
Cílem společnosti je dobrovolně sdružovat pacienty i odborníky, pro něž je společný zájem o problematiku ranných infekcí. Problematika ranných infekcí prolíná všemi chirurgickými odbornostmi a zaměstnává celou řadu odborníků různých profesí. V této oblasti je velmi důležitá vzájemná informovanost a spolupráce jak mezi odborníky, tak i mezi laiky.
www.sis-cz.cz

Vzdělávání IN - česká společnost, která zajišťuje kompletní servis ve vzdělávání jak pro lékaře, tak i pro nelékařské zdravotnické pracovníky a subjekty působící v českém zdravotnictví.
- profesionální organizace a pořádání kongresů, sympozií, seminářů, eventů, konferencí a různých doprovodných a společenských akcí
www.vzdelavani-in.cz

Spolek mediků, o.s. - organizace studentů lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, podporovaná vedením LF. Cílem je hájit zájmy studentů a přispívat k rozvoji vzdělávání a kulturního života na fakultě; členem se může stát každý student LF; náplní činnosti je jak pořádání odborných přednášek a konference SVOČ, tak organizace Plesu mediků, Adaptačního kurzu pro 1.ročníky a dalších kulturně-vzdělávacích i oddechových aktivit pro studenty LF; organizace vydává vlastní časopis HAD
www.spolekmediku.cz

Česká společnost ortoptistek (ČSO) - dobrovolná organizace sdružující ortoptistky v České republice, která se aktivně podílí na zvyšování odborné úrovně svých členek v oboru strabologie
www.ortoptika.cz