Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

3M pořádála odborný seminář na téma Prevence infekcí krevního řečiště

Seminář se konal 4.listopadu 2010 v Praze v kinosále Fakultní nemocnice v Motole.

Společnost 3M Česko spol. s r.o., která je jedna z vedoucích firem zabývajících se stále aktuálním problémem prevence infekcí spojených se zdravotní péčí, pořádála v listopadu 2010 jednodenní seminář na téma Prevence infekcí krevního řečiště v souvislosti se zavedeným katétrem. Již tradičně byla klíčovými body programu sdělení chápající prevenci infekcí jako cílenou ochranu zdraví pacienta i zdravotnického personálu a odborná doporučení k vytvoření bezpečného prostředí ve zdravotnických zařízeních.

Program

8.30 – 9.20 Registrace účastníků
9.30 – 9.40 Mgr. Martin Holub, Sales and Marketing Manager, 3M Česko
Úvodní slovo k zahájení semináře
9.40 – 10.15 Mgr. Kateřina Lisová, FN v Motole
Ošetření i.v. vstupů a standardy ve Fakultní nemocnici v Motole
10.15 – 10.35 Steven B.Heinecke, Division Scientist, 3M Skin and Wound Care Division St.Paul, US
The History of Tegaderm™ Transparent Dressing and Continued Innovation
(Historie transparentního krytí Tegaderm™ a pokračující inovace)
10:35 – 11:10 Matjaz Preseren, IV Management Technical Service, 3M CEE/MEA Region
Skin antisepsis at I.V. site should be a continuous activity, not an event
(Antiseptické ošetření pokožky musí být průběžná aktivita, nikoliv jednorázový úkon)
11:10 – 11.50 Mgr. Kateřina Lisová, FN v Motole
První zkušenosti s použitím antimikrobiálního krytí u pacientů v péči metabolické ICU FN v Motole
11.50 – 12.10 Coffee Break
12.10 – 13.30 Workshop
Mgr. Hana Štěpánová, odborný servis 3M Česko
Doporučené ošetřovatelské postupy v prevenci infekcí krevního řečiště
13.30 – 14:00 Diskuze
14:00 – 14.15 Předání certifikátů

« Zpět