Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content null

3M pořádála odborný seminář na téma Prevence infekcí krevního řečiště

Seminář se konal 4.listopadu 2010 v Praze v kinosále Fakultní nemocnice v Motole.

Společnost 3M Česko spol. s r.o., která je jedna z vedoucích firem zabývajících se stále aktuálním problémem prevence infekcí spojených se zdravotní péčí, pořádála v listopadu 2010 jednodenní seminář na téma Prevence infekcí krevního řečiště v souvislosti se zavedeným katétrem. Již tradičně byla klíčovými body programu sdělení chápající prevenci infekcí jako cílenou ochranu zdraví pacienta i zdravotnického personálu a odborná doporučení k vytvoření bezpečného prostředí ve zdravotnických zařízeních.

Program

8.30 – 9.20 Registrace účastníků
9.30 – 9.40 Mgr. Martin Holub, Sales and Marketing Manager, 3M Česko
Úvodní slovo k zahájení semináře
9.40 – 10.15 Mgr. Kateřina Lisová, FN v Motole
Ošetření i.v. vstupů a standardy ve Fakultní nemocnici v Motole
10.15 – 10.35 Steven B.Heinecke, Division Scientist, 3M Skin and Wound Care Division St.Paul, US
The History of Tegaderm™ Transparent Dressing and Continued Innovation
(Historie transparentního krytí Tegaderm™ a pokračující inovace)
10:35 – 11:10 Matjaz Preseren, IV Management Technical Service, 3M CEE/MEA Region
Skin antisepsis at I.V. site should be a continuous activity, not an event
(Antiseptické ošetření pokožky musí být průběžná aktivita, nikoliv jednorázový úkon)
11:10 – 11.50 Mgr. Kateřina Lisová, FN v Motole
První zkušenosti s použitím antimikrobiálního krytí u pacientů v péči metabolické ICU FN v Motole
11.50 – 12.10 Coffee Break
12.10 – 13.30 Workshop
Mgr. Hana Štěpánová, odborný servis 3M Česko
Doporučené ošetřovatelské postupy v prevenci infekcí krevního řečiště
13.30 – 14:00 Diskuze
14:00 – 14.15 Předání certifikátů

« Zpět