Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie Podrobné informace o souborech cookie a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nastavení související se soubory cookie si můžete kdykoliv přizpůsobit kliknutím na položku Předvolby nastavení souborů cookie v zápatí této stránky.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit a pokračovat“ potvrzujete svůj souhlas s používáním souborů cookie ve vašem počítači

Potvrdit a pokračovat

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Ochrana dýchání a viry ptačí chřipky - otázky často kladené zdravotnickým odborníkům

 Ochrana dýchání a viry ptačí chřipky - otázky často kladené zdravotnickým odborníkům

Americká střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Světová zdravotnická organizace (WHO), Úřad pro ochranu zdraví (HPA) a Ministerstvo pro ochranu životního prostředí, potraviny a záležitosti venkova (DEFRA) provedly preventivní opatření, která by měla být použita s ohledem na viry ptačí chřipky.

Americká střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Světová zdravotnická organizace (WHO), Úřad pro ochranu zdraví (HPA) a Ministerstvo pro ochranu životního prostředí, potraviny a záležitosti venkova (DEFRA) provedly preventivní opatření, která by měla být použita s ohledem na viry ptačí chřipky. Nejnovější informace naleznete na následujících internetových stránkách:

  • CDC (US, English)
  • WHO (US, English)
  • HPA (UK, English)
  • DEFRA (UK, English)

Následující otázky a odpovědi jsou založeny na informacích, které poskytují CDC a WHO.

Co je ptačí chřipka?
Viry chřipky, která napadá ptáky, jako je virus H5N1, se nazývají "viry ptačí chřipky". Viry ptačí chřipky obvykle nenapadají lidi, viry chřipky se však soustavně mění a od roku 1997 bylo hlášeno několik případů, kdy virus napadl člověka.

Jaké jsou symptomy ptačí chřipky?
Symptomy ptačí chřipky u člověka sahají od typických příznaků chřipky (horečka, kašel, bolesti v krku a bolesti svalů) až po infekce očí, pneumonii, vážné respirační choroby (jako je například akutní dýchací potíže) a další vážné a životu nebezpečné komplikace.

Jak se ptačí chřipka přenáší?
Ptáci, kteří jsou nakaženi některým virem ptačí chřipky, mohou přenášet virus slinami, nosními sekrecemi a trusem. Má se za to, že ve většině případů byla infekce ptačí chřipky u lidí způsobena kontaktem s nakaženou drůbeží nebo kontaminovanými plochami. V takových případech by se lidé měli vyhnout kontaktům s nakaženými ptáky nebo kontaminovanými povrchy a měli by si dávat pozor při manipulaci s drůbeží nebo při jejím vaření. Je rovněž třeba dodržovat přísnou hygienu rukou. Jsou možné i další prostředky přenosu, jako je například přenos aerosolu s viry na otevřené plochy úst, nosu, očí nebo jejich vdechnutím.

Může se ptačí chřipka přenášet z osoby na jinou osobu?
Až do dnešního dne CDC a WHO uváděly, že ačkoliv existuje důkaz o omezeném šíření infekce z člověka na člověka, k soustavnému přenosu infekce mezi lidmi nedochází.

Jak dlouho může virus ptačí chřipky přežit ve volném prostředí?
Doba trvání, po kterou mohou tyto viry přežít ve venkovním prostředí, závisí na teplotních a vlhkostních podmínkách, mohou však až týdny přežívat v chladnějších a vlhkých podmínkách.

Jaký typ osobního ochranného vybavení (PPE) se doporučuje pro zdravotní pracovníky, kteří se dostali do kontaktu s pacienty, kteří mají ptačí chřipku nebo u nichž existuje podezření na ptačí chřipku?
Ohledně ochrany zdravotnických pracovníků v řízení možného nakažení vracejících se turistů virem ptačí křivky H5N1 Avian doporučuje HPA nosit správně nainstalovaný respirátor EN149:2001 FFP3, plášť, rukavice a ochranu očí.

3M Health Care dodává dva respirátory zachycující drobné částice EN149 FFP3, které jsou určeny k jednorázovému použití:

Respirátor bez ventilu 3M™ 1863 Respirator, Unvalved
Respirátor s ventilem 3M™ 1873V Respirator, Valved
a Ochranné brýle 3M™ Protective Eyewear

Jaký je rozdíl mezi respirátorem s ventilem a bez?
Respirátory s ventilem nabízejí snazší dýchání a nabízejí uživateli větší pohodlí. Mezi filtračními vlastnostmi respirátorů s ventilem a bez ventilu však žádné rozdíly neexistují.

Obsahují částicové respirátory na jedno použití od 3M přírodní latex?
Ne, částicové respirátory na jedno použití 3M EN149 FFP3 neobsahují komponenty z přírodního latexu.

Měli by pacienti s ptačí chřipkou nosit chirurgickou ústenku?
Osoby, u nichž existuje podezření na to, že mají ptačí chřipku, by měly být izolovány od ostatních a měli bychom je požádat, aby nosily chirurgickou ústenku. 3M Health Care dodává celou řadu Chirurgických ústenek.

Není-li k dispozici chirurgická ústenka, měla by být zajištěna gáza a pacienti by měli být požádáni, aby si během kašlání přikryli ústa a nos.

Jaký existuje rozdíl mezi schválený respirátorem a chirurgickou ústenkou?
Účelem respirátorů je pomoci omezit vystavení nositele částečkám přenášeným vzduchem. Primárním účelem chirurgické obličejové ústenky je pomoci zabránit tomu, aby nosič rozšiřoval biologické částice do okolí. Některé chirurgické ústenky jsou rovněž navrženy tak, aby byly odolné proti tekutinám a šíření krve a dalšího infekčního materiálu. Chirurgické obličejové ústenky nebývají stoprocentně neprodyšné ani těsně nedosedají na tvář a proto bude docházet k úniku vzduchu kolem okrajů. Naopak některé respirátory mají vlastnosti jak schváleného respirátoru tak chirurgické ústenky.

Jak důležité je, aby respirátor dobře přiléhal?
Těsnění je velmi důležité. Pokud respirátor dobře nepřiléhá k obličeji, může infekt proudem vdechovaného vzduchu proniknout nebo vstoupit pod těsnění obličeje a do dýchacích cest. Je velmi důležité vždy dodržovat pokyny k použití a před vstupem do kontaminovaného prostředí provést kontrolu těsnění uživatelem. Ve Velké Británii a v Irsku je též nutné provést testování těsnosti respirátoru a zaměstnavatel je povinen poskytovat osobní ochranné vybavení. Má-li respirátor dobře těsnit, musí být obličej hladce oholený v těch místech, kde respirátor přiléhá k obličeji. Překážkou dobrého těsnění mohou být vousy, dlouhé kníry nebo strnisko - v takovém případě může docházet k průnikům do respirátoru. Mnohé zdravotnické obličejové ústenky, které nebyly schváleny jako respirátory, nepřiléhají těsně k obličeji, v důsledku čehož se infekce přenášené vzduchem bez problémů dostanou do dýchacích cest. Dokonce i ty ústenky, které zdánlivě dobře přiléhají k obličeji, nebyly navrženy tak, aby mohly chránit uživatele před riziky přenášenými vzduchem. Neměly by být tudíž posuzovány jako ekvivalentní náhrada schválených respirátorů.

« Zpět