Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Single Use Thermometers Infection Prevention

 Single Use Thermometers

Jednorázové lékařské teploměry

Jednorázový klinický teploměr 3M™ Tempa•DOT™ je jednotlivě zabalený, sterilní jednorázový teploměr, jehož účelem je zmírnit riziko křížové infekce a opakované infekce spojené s prostředky na opakované použití. Nabízí systém měření teploty, který je přesný, pohodlný a úsporný pro rutinní klinické měření teploty.

Teploměr Tempa•DOT může měřit orální nebo axilární tělesnou teplotu ve stupních Celsia v rozsahu od 35,5°C do 40,4°C. Každá tečka obsahuje jinou, přesnou směs, která roztaje při konkrétní teplotě a změní svoji barvu z červenohnědé na modrou. Poslední modrá tečka pak indikujte teplotu pacienta.

Například, na obrázku níže byla zaznamenána teplota 37,0°C

Jednorázové lékařské teploměry

Skladování

Nevystavovat teplotám vyšším než 35°C. Skladovat na chladných místech při teplotách nižších než 30°C.

Na rozdíl od jiných jednorázových teploměrů na teploměru Tempa•DOT zůstane naměřená teplota zobrazena ještě 10 sekund po odebrání teploměru a zůstane zachována, pokud je teploměr skladován při pokojové teplotě. Použitelnost teploměrů Tempa•DOT je dva roky.