Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content null

Custom Procedure Trays Infection Prevention

 Custom Procedure Trays Custom Procedure Trays

Zákaznické operační sety

Díky přístupu k více než 20.000 druhů zdravotnickým prostředkům a našemu zajištění vysokého standardu kvality mohou Zákaznické operační sety (CPT) 3M™ pomoci zkrátit přípravný čas a snížit náklady na chirurgické výkony.


Snížení nákladů

Snížení provozních nákladů na váš operační sál i nemocnici můžete dosáhnout zavedením Zákaznických operačních setů.

  • Zkrácení času & zjednodušení1
  • Menší množství zásob1
  • Snížené riziko křížové kontaminace1
  • Menší množství odpadu1

Zlepšení produktivity

Zavedení 3M™ Zákaznických operačních setů může zvýšit produktivitu v rámci operačního sálu a tedy i počet odoperovaných pacientů.

  • Zkrácení přípravného času
  • Zrychlení reakce v naléhavých případech

Citované prameny
1Ray Baines a kol. Přínosy používání přizpůsobených operačních setů. Časopis British Journal of Perioperative Nursing, sv.11, č.1, leden 2001