Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Custom Procedure Trays Infection Prevention

 Custom Procedure Trays Custom Procedure Trays

Zákaznické operační sety

Díky přístupu k více než 20.000 druhů zdravotnickým prostředkům a našemu zajištění vysokého standardu kvality mohou Zákaznické operační sety (CPT) 3M™ pomoci zkrátit přípravný čas a snížit náklady na chirurgické výkony.


Snížení nákladů

Snížení provozních nákladů na váš operační sál i nemocnici můžete dosáhnout zavedením Zákaznických operačních setů.

  • Zkrácení času & zjednodušení1
  • Menší množství zásob1
  • Snížené riziko křížové kontaminace1
  • Menší množství odpadu1

Zlepšení produktivity

Zavedení 3M™ Zákaznických operačních setů může zvýšit produktivitu v rámci operačního sálu a tedy i počet odoperovaných pacientů.

  • Zkrácení přípravného času
  • Zrychlení reakce v naléhavých případech

Citované prameny
1Ray Baines a kol. Přínosy používání přizpůsobených operačních setů. Časopis British Journal of Perioperative Nursing, sv.11, č.1, leden 2001