Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content null
Untitled Document

Právní podmínky a normy


Jste zodpovědný(á) za shodu s bezpečnostními předpisy a specifickými požadavky? Tato část je určena pro poskytnutí užitečných podkladů; naším záměrem je poskytnout Vám vodítko pro vyhovění předpisům a normám v oblasti bezpečnosti pod nohami.

 Safetywalk in your building
Legislativa pro zdraví a bezpečnost
Uklouznutí, zakopnutí a pády byly zdravotní správou (Health & Safety Executive) identifikovány jako nejčastější příčina úrazů s třídenní neschopností ve všech oborech, od těžkého průmyslu po kancelářskou práci.
Celý článek


 How Antifatigue Surfacing works
Jak fungují protiúnavové povrchy
Lidé, kteří dlouhodobě stojí na tvrdé podlaze, trpí únavou. Tu je možné výrazně omezit použitím tlumicích povrchů.
Celý článek


 

Užitečné odkazy
Správce budov
Architekty
Manažery ochrany zdraví & bezpečnosti
Novinky

Související odkazy
Kde nakoupíte
Kontaktujte nás