Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map
Untitled Document

Bezpečná chůzePovrchy 3M Safety-Walk™ zabezpečují, že vaše podlahy jsou bezpečné. Protiskluzové rohože a rohože do vlhkých prostor snižují nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu. Protiúnavové rohože snižují únavu pracovníků. Dekontaminační rohože udržují kritické oblasti bez sebemenšího prachu. Pro bezpečné podlahy - volte 3M.

Katalog výrobků
Protiskluzové povrchy nabízejí širokou řadu podlahových výrobků pro bezpečnost podlah minimalizující riziko v průmyslu.

Právní podmínky a normy
Jste zodpovědný(á) za shodu s bezpečnostními předpisy a specifickými požadavky? Tato část je určena pro poskytnutí užitečných podkladů; naším záměrem je poskytnout Vám vodítko pro vyhovění předpisům a normám v oblasti bezpečnosti pod nohami.

Výhody pro firmu
Pomocí tohoto odkazu si můžete zobrazit příklady nákladů z Vaší konkrétní oblasti nebo výhody a nákladové úspory spojené s použitím systému “bezpečnosti pod nohami”.

Užitečné odkazy
Potřeby protiskluzové podlahy
Jak funguje protiúnavový povrch?

Související odkazy
Kde nakoupíte
Kontaktujte nás