Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie Podrobné informace o souborech cookie a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nastavení související se soubory cookie si můžete kdykoliv přizpůsobit kliknutím na položku Předvolby nastavení souborů cookie v zápatí této stránky.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit a pokračovat“ potvrzujete svůj souhlas s používáním souborů cookie ve vašem počítači

Potvrdit a pokračovat

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Strategie zajištění důvěrnosti údajů na internetu společnosti 3M

3M Česko

obsah

Globální zásady ochrany osobních údajů na internetu společnosti 3M

Společnost 3M respektuje vaše právo na soukromí. Tyto zásady shrnují, které osobní údaje a další informace můžeme shromažďovat, jak je můžeme používat a uvádí další důležitá témata týkající se ochrany osobních údajů a dat.

Zásadou společnosti 3M je dodržení všech platných zákonů o ochraně osobních údajů a dat. Tento závazek představuje hodnotu, díky které si získáváme a udržujeme důvěru našich zákazníků, obchodních partnerů a dalších osob, které s naší společností sdílí osobní údaje.

Tyto zásady platí pro všechny internetové stránky provozované společností 3M nebo jejím jménem a zahrnuje obchodní jednotky společnosti 3M na celém světě („internetové stránky společnosti 3M“).

Return to Top

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu

I když tyto zásady platí pro všechny internetové stránky společnosti 3M, každá stránka má jiný účel a jiné funkce. Pokud je pro konkrétní internetovou stránku společnosti 3M vyžadováno zpřístupnění dodatečných nebo odlišných informací, pak tyto informace uvádíme přímo na daném webu nebo na této stránce uvádíme samostatné prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu. Každé jednotlivé zpřístupnění informací nebo prohlášení o zásadách na webové stránce společnosti 3M doplňuje a mění tyto zásady.

Return to Top

Váš souhlas

Používáním internetových stránek společnosti 3M souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů. Kdykoli odesíláte informace prostřednictvím tohoto webu, souhlasíte se shromažďováním, používáním a odhalením těchto informací, jak je uvedeno v těchto zásadách a v platných prohlášeních o zásadách ochrany osobních údajů na webu nebo v dané zemi.

Return to Top

Dobrovolně poskytované informace

Společnost 3M shromažďuje informace, které vědomě a dobrovolně poskytujete za účelem výhod plynoucích z funkcí nebo účasti na činnostech internetových stránek společnosti 3M. Společnost 3M může například shromažďovat vaše údaje, abyste mohli po dokončení průzkumu, odeslání žádosti o informace o produktu, položení dotazu nebo zaslání e-mailu se zpětnou vazbou dostávat upozornění e-mailem. V mnoha případech mohou tyto informace zahrnovat shromažďování osobních údajů.

Společnost 3M používá vaše údaje pouze pro účely, pro které jste je poskytnuli. Například pokud při registraci k zasílání e-mailových upozornění uvedete svou e-mailovou adresu, tuto e-mailovou adresu použijeme k zasílání vámi vyžádaných e-mailových upozornění.

Řada internetových stránek společnosti 3M umožňuje provádět volby týkající se používání vašich osobních údajů. Ve většině případů se ptáme na vaše volby v okamžiku poskytnutí osobních údajů na příslušné stránce.

Údaje shromážděné na internetových stránkách společnosti 3M můžeme použít také pro různé obchodní účely, například zákaznické služby, bránění podvodům, zlepšování našich produktů a služeb nebo poskytování informací a nabídek, o kterých jsme přesvědčeni, že vás či vaši společnost budou zajímat. Můžeme také odstranit veškeré osobní údaje a použít zbývající údaje pro historické, statistické nebo vědecké účely.

Return to Top

Automaticky shromažďované informace

Společnost 3M shromažďuje zasílané informace automaticky pomocí vašeho webového prohlížeče. Informace obvykle obsahují IP adresu vašeho poskytovatele připojení k internetu, název vašeho operačního systému (například Macintosh® nebo Windows®) a název a verzi vašeho prohlížeče (například Internet Explorer® nebo Safari®). Získané informace závisí na nastavení vašeho webového prohlížeče. Jaké informace váš prohlížeč odesílá a jak tato nastavení změnit naleznete ve vašem prohlížeči.

Tyto informace používáme ke zlepšování našich stránek a jejich kompatibility s technologiemi používanými našimi návštěvníky na internetu.

Return to Top

Soubory cookie

Soubor „cookie“ představuje informační soubor, který je při návštěvě webu uložen ve vašem zařízení. Soubory cookie a podobné technologie mohou zlepšovat uživatelský komfort ukládáním předvoleb, přizpůsobením obsahu online pro daného uživatele, uložením položek v nákupním košíku a v některých případech zobrazováním reklam, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům.

Všechny internetové stránky společnosti 3M používají „soubory cookie relace“. Soubory cookie relace vás osobně neidentifikují a jejich platnost po uzavření prohlížeče vyprší. Pokud například použijete katalog produktů společnosti 3M, dojde k vytvoření souboru cookie relace, který bude obsahovat informace o navštívených stránkách. Tyto informace můžeme použít k doporučení jiných produktů, které by vás mohli zajímat.

Některé internetové stránky společnosti 3M používají také „trvalé soubory cookie“. Těmto souborům cookie nevyprší po uzavření prohlížeče platnost. Trvalé soubory cookie zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte nebo dokud nevyprší jejich platnost. Přiřazením jedinečného identifikátoru vašemu počítači jsme schopni vytvářet databázi vašich předchozích voleb a preferencí, které můžeme následně automaticky poskytovat a šetřit tak váš čas a energii při budoucích návštěvách. Pokud se po provedení nákupu rozhodnete například provést další nákup, může být vaše dodací adresa uložena a bude nutné ji už jen potvrdit.

Return to Top

Nastavení souborů cookie ve vašem počítači

Při jakékoli návštěvě internetové stránky společnosti 3M _____ můžete kliknutím na odkaz „Předvolby souborů cookie“ v dolní části každé stránky zobrazit informace týkající se souborů cookie a měnit vaše nastavení.

 • Pokud vyberete možnost „Předvolby souborů cookie“, zobrazí se okno s přehledem souborů cookie používaných webem. Soubory cookie můžete potvrdit nebo se o nich dozvědět další informace.
  • Pokud vyberete možnost „Potvrdit a pokračovat“, souhlasíte s používáním souborů cookie na webu a můžete pokračovat ve vaší návštěvě.
  • Pokud vyberete možnost „Další informace“, zobrazí se okno s podrobnějšími možnostmi předvoleb souborů cookie. Jednoduše zkontrolujte popisy souborů cookie, posuňte lištu a vyberte, které typy souborů cookie chcete při své návštěvě povolit.
   • Upozorňujeme, že nelze zrušit používání vyžadovaných souborů cookie, jelikož ty jsou nezbytné pro fungování webu.
   • Po dokončení výběru klikněte na tlačítko „Odeslat předvolby“ a pokračujte v návštěvě.

I když není nutné soubory cookie při návštěvě internetových stránek společnosti 3M potvrzovat, nemusí být při zamítnutí používání některých souborů cookie možné používat všechny funkce webu.

Navíc může být možné upravovat potvrzení a zamítnutí souborů cookie v prohlížeči, popřípadě vás může prohlížeč při umístění souboru cookie do vašeho počítače upozornit.

Return to Top

Používání a sdílení vašich údajů

Společnost 3M nebude bez vašeho výslovného souhlasu prodávat osobní údaje shromážděné z internetových stránek obchodníkům s e-mailovými seznamy.

Řada internetových stránek společnosti 3M umožňuje provádět volby týkající se odhalení a/nebo přenosu vašich osobních údajů. Ve většině případů se ptáme na vaše volby v okamžiku poskytnutí osobních údajů na příslušné stránce.

Společnost 3M nebude odhalovat osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek s výjimkou níže uvedených případů:

 • Kromě uvedených případů můžeme používat informace shromážděné na internetových stránkách společnosti 3M ke zlepšování obsahu webu společnosti, k přizpůsobení stránek vašim předvolbám, ke sdělování informací (pokud jste si je vyžádali), pro naše marketingové a výzkumné účely a pro jakékoli jiné účely uvedené na webu.
 • Společnost 3M může sdílet vaše osobní údaje s dalšími obchodními jednotkami společnosti 3M. Pokud k tomu dojde, budou tyto obchodní jednotky společnosti 3M používat vaše údaje způsobem, který odpovídá účelům, pro které byly původně shromážděny (nebo se kterými jste později souhlasili).

Společnost 3M je také oprávněna sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, které najímá k provádění podpůrných služeb. Tyto třetí strany jsou povinny používat sdílené osobní údaje pouze k výkonu služeb jménem společnosti a zacházet s vašimi osobními údaji jako přísně tajnými v souladu s veškerými platnými zákony o ochraně osobních údajů a dat.

 • V některých případech může společnost 3M sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, které jsou partnery společnosti při poskytování produktů a služeb zákazníkům, například distributory. Pokud tato situace nastane, vyžadujeme po našich obchodních partnerech používání těchto údajů způsobem, který odpovídá účelům, pro které byly původně shromážděny (nebo se kterými jste následně souhlasili) a pouze způsobem, který je povolen v těchto zásadách, platných prohlášeních o zásadách o ochraně osobních údajů na webu nebo v dané zemi a veškerých platných zákonech o ochraně osobních údajů a dat.
 • Za určitých, omezených okolností je společnost oprávněna sdílet osobní údaje s nespřízněnými třetími stranami nebo je k nim přenášet. Společnost může například poskytovat osobní údaje třetí straně (i) na vaši žádost, (ii) aby vyhověla zákonným požadavkům nebo soudnímu příkazu, (iii) kvůli vyšetření možného zločinu, například krádeže identity, (iv) v souvislosti s prodejem, nákupem, fúzí, reorganizací, likvidací nebo zrušením společnosti 3M či obchodní jednotky společnosti 3M nebo (v) za podobných okolností. Pokud taková situace nastane, provedeme vhodné kroky k ochraně vašich osobních údajů.

Return to Top

Zabezpečení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy v databázích společnosti 3M nebo databázích udržovaných našimi poskytovateli služeb. Většina z těchto databází se nachází na serverech umístěných v USA.

Společnost 3M využívá rozumné zabezpečení k ochraně bezpečnosti, důvěrnosti a integrity vašich osobních údajů. Například pro přenos osobních údajů v rámci internetu používáme zabezpečené technologie.

Omezujeme přístup k osobním údajům pouze na ty osoby, které je potřebují k obchodním účelům.

I když k ochraně osobních údajů proti neoprávněnému odhalení, zneužití nebo pozměnění používáme bezpečnostní opatření, vezměte na vědomí, že žádný přenos v internetu není vždy zcela bezpečný nebo bez chyb. Společnost 3M nebude odpovědná za narušení bezpečnosti mimo její rozumnou kontrolu.

Return to Top

Safe Harbor

Společnost 3M má certifikaci ohledně dodržování programu US-EU Safe Harbor Framework a programu Safe Harbor Framework USA-Švýcarsko s ohledem na určité kategorie osobně identifikovatelných údajů přenášených do Spojených států z EU, EHP a Švýcarska. Kliknutím zde získáte další informace o certifikaci společnosti 3M podle programu Safe Harbor.

Return to Top

Odkazy na internetové stránky třetích stran

Internetové stránky společnosti 3M mohou obsahovat odkazy na internetové stránky, které nejsou provozovány společností 3M. Tyto odkazy jsou poskytovány jako služba zákazníkům a nevyjadřují jakoukoli podporu činností nebo obsahu těchto stránek, ani spojení s jejími provozovateli. Před použitím webu nebo poskytnutím osobních údajů vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů uvedené na navštěvovaných webových stránkách.

Return to Top

Přístup k osobním údajům

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžete na webových stránkách společnosti 3M kontrolovat, opravovat a aktualizovat pomocí mechanismů zpětné vazby poskytovaných na konkrétních internetových stránkách společnosti 3M, kontaktováním společnosti e-mailem, nebo písemně na adrese 3M, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

Return to Top

Uchovávání osobních údajů

Délka uchovávání osobních údajů se bude lišit a bude záviset na účelu a použití shromážděných údajů. Existují zákonné požadavky, které vyžadují ukládání některých typů údajů po určenou dobu. V ostatních případech nebudeme údaje uchovávat déle, než je nutné za účelem, pro který byly shromážděny.

Return to Top

Děti

Většina internetových stránek společnosti 3M není určena pro děti mladší 13 let. Společnost 3M nebude vědomě vyžadovat nebo shromažďovat na internetových stránkách společnosti osobní údaje od dětí nebo o dětech s výjimkou případů povolených platnými zákony.

Return to Top

Dotazy týkající se těchto zásad a prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu či v dané zemi nebo týkající se používání osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem nebo písemně na adrese

3M Company, Business Conduct and Compliance
3M Center 220-11W-02
St. Paul, MN 55144-1000

Return to Top

Změny těchto zásad a prohlášení o ochraně osobních údajů

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na tomto webu. Společnost 3M si vyhrazuje právo aktualizovat nebo upravovat tyto zásady a jakákoli prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů webu kdykoli a bez předchozího upozornění. Jakékoli úpravy budou platné pouze pro osobní údaje, které společnost shromáždí po jejich zveřejnění.

Return to Top

Tyto zásady byly naposledy upraveny 26.ledna 2015.