Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie Podrobné informace o souborech cookie a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nastavení související se soubory cookie si můžete kdykoliv přizpůsobit kliknutím na položku Předvolby nastavení souborů cookie v zápatí této stránky.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit a pokračovat“ potvrzujete svůj souhlas s používáním souborů cookie ve vašem počítači

Potvrdit a pokračovat

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

První pomoc


První pomoc - Montage

Obecné zásady první pomoci

Správné a včasné poskytnutí první pomoci je stejně důležité, jako následná péče ve zdravotnických zařízeních. První pomoc je nutné provádět až do doby, než se na místo dostaví profesionální zachránci.

V současné době se provádí kurzy a školení první pomoci skrze různé organizace, jako je například Červený kříž, Zdravotnické záchranné služby a jiné. Každý z nás se může stát svědkem dopravní nehody nebo pracovního úrazu, proto by každý měl ovládat základy první pomoci.

Poskytnutí první pomoci při autonehodě

První pomoc
 • Nejdříve je potřeba zajistit místo havárie, a to oblečením reflexní vesty, označení nehody varovným křížem a puštěním výstražných světel. Vlastní bezpečnost je vždy na prvním místě.
 • Pokud je zraněný v bezvědomí, musíme nejdříve zjistit, zda dýchá. To uděláme tak, že se podíváme, zda se hrudník zvedá a klesá, poslechem u úst postiženého a sledováním, zda ucítíme na své tváři proud vydechovaného vzduchu.
 • Zavoláme na tísňovou linku 155 nebo 112, kde uvedeme co nejpřesněji místo kde se nacházíme, popis nehody, počet obětí, jejich stav, naše celé jméno a telefonní číslo ze kterého voláme.
 • Pokud si nejsme jisti, zda postižený správně dýchá , budeme se chovat jako by nedýchal.

Doporučený postup při resuscitaci dospělých:

První pomoc
 1. Nejdříve se musíme ujistit, že je okolí postiženého bezpečné!
 2. Vyzkoušíme reakci postiženého na zevní podnět a zhodnotíme jeho stav vědomí. Můžeme například zatřást s jeho ramenem a současně se hlasitě zeptat: „Haló, co je Vám?“
 3. Pokud postižený bude na zevní podnět nebo oslovení reagovat, ponecháme ho v pozici, v jaké jsme ho našli, zhodnotíme jeho celkový stav a v případě potřeby poskytneme pomoc.
 4. Pokud postižený nereaguje, přivoláme pomoc z nejbližšího okolí, otočíme ho na záda a zajistíme průchodnost dýchacích cest záklonem hlavy současně s přizvednutím brady. Pozor na záklon hlavy při podezření na poranění krční páteře.
 5. Po zajištění průchodnosti dýchacích cest zjistíme pohledem, poslechem a vnímáním výdechu, zda je přítomnost dýchání. Celé vyšetření by nemělo přesáhnout dobu 10 s. Máte-li pochybnosti, zda postižený dýchá normálně, jednejte tak, jako když normálně nedýchá.
 6. Je-li normální dýchání zachováno, zavoláme pomoc.
 7. Pokud postižený nedýchá, otočíme ho na záda, nejlépe na tvrdé podloží, a zahájíme masáž srdce.
 8. Masáž srdce provádíme v úrovni prsních bradavek, na středu prsní kosti. Ruce propojíme vzájemně prsty tak, aby zápěstní hrana dolní dlaně byla přiložena přímo na středu prsní kosti. Hloubka stlačení prováděná nataženými pažemi, je zhruba 4-5 cm, opakování v rozmezí 100-120 stlačení za minutu. Je nutné pamatovat na to, aby po každém stlačení došlo k úplnému uvolnění hrudníku, ale zároveň nebyl přerušen kontakt dlaní s hrudníkem. Poměr stlačení a uvolnění by měl být tedy 1:1.
 9. Pokud je zachránců dva a více, je na místě současné dýchání z úst do úst, které provádíme v poměru 30 stlačení na 2 vdechy. Objem vdechovaného vzduchu by měl být roven přibližně přirozenému výdechu a trvat kolem 1 vteřiny.
 10. Masáž provádíme až do příjezdu profesionálních zachránců.

První pomoc u běžných úrazů

První pomoc

Popálení

Nejčastěji dochází k popálení v domácnostech, kdy na sebe děti převrhnou horkou tekutinu ze stolu, případně se spálí o troubu. V takovém případě je vždy na místě, abychom ihned popálenou plochu začali chladit. Ideální je umístit postiženého pod proud studené vody a chladit opařené místo alespoň po dobu 20 minut. Pokud se jedná o rozsáhlá popálení nebo dojde k zasažení obličeje, genitálu či jiných výrazně citlivých míst, je potřeba zvážit přivolání záchranné služby. Na zasažená místa zásadně nepřikládáme led, nepotíráme mastí ani nestrháváme oblečení , které nelze volně odstranit.

První pomoc

Úraz elektrickým proudem

Úrazy elektrickým proudem vyžadují téměř vždy lékařské ošetření. Mohou způsobit poruchu srdečního rytmu, vnitřní poranění nebo různě závažné popáleniny. Pokud postiženým stále probíhá proud, použijeme k přerušení kontaktu nevodič.

První pomoc

Přehřátí organismu

Při delším pobytu na sluníčku nebo zvýšené tělesné námaze může dojít k přehřátí organismu. Postižený má obvykle výrazně červenou kůži, suché rty a zrychlený tep. Je vhodné dotyčného umístit do stínu, poskytnout mu klid a podávat tekutiny bohaté na minerály.

První pomoc

Otrava organismu

Otrava může nastat po požití toxické látky nebo pozření jedovatého jídla. Pokud se nejedná o látky které jsou označovány jako kyseliny nebo zásady, můžeme se pokusit vyvolat zvracení s následným podáním živočišného uhlí. Pokud se jedná o látky zásadité nebo kyselé, zvracení nevyvoláváme. Při požití chemických roztoků je na zadní straně výrobku uvedeno číslo, kam lze zavolat v případě otravy. Tato linka je v provozu 24 hodin denně.

Katalogy
První pomoc