Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie Podrobné informace o souborech cookie a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nastavení související se soubory cookie si můžete kdykoliv přizpůsobit kliknutím na položku Předvolby nastavení souborů cookie v zápatí této stránky.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit a pokračovat“ potvrzujete svůj souhlas s používáním souborů cookie ve vašem počítači

Potvrdit a pokračovat

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

Časté dotazy


Jak porovnat dvě pokojové čističky vzduchu?

Dvě pokojové čističky vzduchu lze porovnat podle jejich kombinovaných rychlostí dodávání čistého vzduchu (CADR). Čím vyšší je tato hodnota, tím rychleji čistí čistička vzduch. Dalším užitečným měřítkem je efektivní velikost místnosti. Ujistěte se, že kupujete čističku vzduchu s odpovídající efektivní velikostí místnosti.

Další informace o hodnotách CADR a způsobu měření velikosti místnosti jsou podrobněji popsány níže.

Na začátek stránky

Co je kombinovaná rychlost dodávání čistého vzduchu (CADR)?

Kombinovaná rychlost dodávání čistého vzduchu (CADR) je míra, která určuje, jak rychle dodává čistička vzduch bez částic. Počítá se na základě nezávislých laboratorních zkoušek. Chcete-li porovnat dvě pokojové čističky vzduchu, podívejte se na hodnoty CADR. CADR se měří se třemi typy částic: kouřem, prachem a pylem, které jsou vzhledem k odlišným velikostem filtrovány různými rychlostmi. Kombinovaná rychlost dodávání čistého vzduchu představuje součet všech těchto typů částic a poskytuje přesný obrázek o celkové účinnosti čističky. Čím vyšší je hodnota CADR, tím rychlejší je čištění vzduchu. Měří se v krychlových stopách vyčištěného vzduchu za minutu. Vzhledem k tomu, že hodnota CADR vychází z nezávislých zkoušek, představuje nejspolehlivější způsob, jak porovnat dvě pokojové čističky vzduchu.

Na začátek stránky

V čem spočívá výhoda výměnných filtrů?

Jakmile se filtr úplně zaplní částicemi, v důsledku omezení průtoku vzduchu a ztráty elektrostatického náboje se výrazně sníží účinnost filtrování. Některé permanentní filtry vyžadují pravidelné čištění nebo praní. Tímto postupem se částice často vracejí zpět do prostředí a nedochází k účinnému odstranění všech částic z filtru. Navíc některé jiné čističky s uvolňujícími částicemi zpětně z filtru začerňují stěny místnosti za čističkami. Při čištění a praní filtru se může také odstranit elektrostatický náboj a výsledkem je snížená účinnost zachytávání částic. Při výměně filtru po každých třech měsících nepřetržitého používání je zajištěna trvalá účinnost čištění vzduchu. Jakmile se filtry Filtrete úplně zaplní, lze je společně se zachycenými alergeny snadno a efektivně zlikvidovat.

Na začátek stránky

Jak zjistím velikost místnosti?

Velikost místnosti můžete vypočítat tak, že vynásobíte šířku délkou místnosti. Pokud má místnost například šířku 3 m a délku 4 m, její velikost je 12 m2.

Na začátek stránky

Co dělá ionizátor?

Ionizátor je elektronické zařízení, které nabíjí částice vzduchu. Když se používá společně s filtrem, může zlepšit filtrování malých částic a zvýšit svěžest vzduchu v místnosti. Nicméně ionizátor často vytváří malé koncentrace ozónu. Pokud se rozhodnete koupit čističku vzduchu s ionizátorem, ujistěte se, že podle osvědčení vytváří menší než maximální přípustné koncentrace podle norem IEC/EN 60335-1 2004 a IEC/EN 60335-2-2005. Pokojová čistička vzduchu Filtrete FAP04 obsahuje ionizátor a získala osvědčení, že vytváří menší než maximální přípustné koncentrace ozónu podle výše uvedených norem. Když tento přístroj běží se zapnutým ionizátorem, může zvyšovat svěžest vzduchu v místnosti, ale pokud jste citliví na ozón, doporučujeme ionizátor vypnout.

Na začátek stránky

Co je HEPA?

HEPA je anglická zkratka, která znamená „vysoce účinný filtr částic ve vzduchu“. Není spojena se žádnou konkrétní společností, ani podřízena nějaké konkrétní organizaci. HEPA popisuje úroveň účinnost filtru. Navzdory rozšířenému názoru nepředstavuje nejvyšší úroveň filtrace, protože existují filtry s vyšší účinností (podle hodnoty CADR).

Na začátek stránky

Proč je Filtrete lepší než HEPA?

Filtry HEPA se vyrábějí z velmi těsně stlačených vláken, která fungují jako velmi hustá bariéra, kterou se pokojová čistička snaží protlačit vzduch. To znamená, že čističky HEPA* nedokáží poskytnout takový průtok jako pokojové čističky vzduchu Filtrete, které mají filtry s mnohem menší hustotou. Vzhledem k tomu, že pokojovými čističkami vzduchu Filtrete prochází více vzduchu, jsou schopné vyčistit větší množství. Navíc filtry Filtrete nedovolí částicím se znovu uvolnit z filtru do prostředí.

Na začátek stránky

Kolik stojí provoz pokojové čističky vzduchu Filtrete?

Provoz pokojových čističek vzduchu Filtrete je velmi efektivní. Podrobné informace o nákladech najdete v tabulce níže. Všechny náklady vycházejí z 3,09 Kč na kWh s čističkou nastavenou na konstantní vysokou rychlost.

  FAP02 Ultra Clean
(malá)
FAP03 Ultra Clean
(velká)
FAP04 Ultra Slim
Náklady na hodinu 0.17 Kč 0.57 Kč 0.17 Kč

* Čističky HEPA se srovnatelnou velikostí místnosti a hodnotou CADR.

Na začátek stránky

 

Centrum informací o alergiích

 Allergy Info Centre

Zjistěte, které částice a alergeny ve vzduchu mohou vyvolávat sennou rýmu a astmatické záchvaty.