Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content null

< Zpět na Upevňovací cementy

 Ultimate Clicker Ultimate Clicker

RelyX™ Ultimate Clicker™
Adhezivní pryskyřičný cement

Cementování sklokeramických náhrad má nového hrdinu

 
 
 

Adhezivní pryskyřičný cement - RelyX™ Ultimate Clicker™


Díky cementu RelyX™ Ultimate Clicker™ je adhezivní tmelení vysoce estetických protetických náhrad, jako jsou například sklokeramické náhrady, o mnoho snažší díky redukci počtu jednotlivých komponentů při maximalizaci síly bondu. Kombinace cementu RelyX™ Ultimate s adhezivem Single Bond™ Universal od 3M™ ESPE™ přináší:

 • Bezkonkurenční sílu vazby bondu
 • Vynikající estetiku: vysoká integrita marginálního uzávěru, odolnost proti opotřebení a přirozená fluorescence
 • Možný je postup total-etch i self-etch
 • Méně vyplýtvaného materiálu diky aplikátoru Clicker™
 

Informace o výrobku

Vlastnosti a výhody

Méně komponentů – jednodušší použití.
Cement RelyX™ Ultimate byl navržen pro optimální funkčnost při použití v kombinaci s adhezivem Single Bond™ Universal (3M™ ESPE™), které funguje nejen jako self-etch nebo total-etch adhezivum, ale také jako primer pro většinu povrchů protetických náhrad.

 • Duálně tuhnoucí cement s bezkonkurenční silou vazby bondu
 • Jednoduché použití: pouze dva komponenty, nižší počet kroků
 • Vynikající estetika: vysoká integrita marginálního uzávěru, odolnost proti opotřebení a přirozená fluorescence
 • Méně odpadu a kontrola dávkování materiálu díky dávkovači ve formě clickeru
Zvětšit

Potřeba pouhých dvou komponentů


Vazba ke sklovině a dentinu
V nezávislé studii vykazoval cement RelyX™ Ultimate nejsilnější vazbu ke sklovině a dentinu v porovnání s ostatními pryskyřičými cementy, za použití systému self-etch primer.

Zvětšit

Poznámka: Síla vazby bondu ke sklovině ve střihu po 24 h., materiály byly světelně zpolymerovány.
Zdroj: C. Decoteau, M. Ogledzki, G. Kugel a R. D. Perry; Univerzita Tufts, Boston, USA, IADR/AADR 2011, # 375


Barevná stabilita
K zachování estetičnosti výsledku musí být cement odolný proti obarvení. Hlavním zdrojem pigmentací jsou jídlo a nápoje. Ve srovnání s dalšími předními produkty vykazuje adhezivní pryskyřičný cement RelyX™ Ultimate nejnižší úroveň zabarvení po inkubaci vzorku v roztoku kávy. Obrázek ukazuje vzorky cementu po testu máčení ve standardizovaném roztoku kávy po 3 dny při 36 °C.

Zvětšit

Porovnání barevné stability cementů
Zdroj: Interní data 3M ESPE


Odstíny a fluorescence
Cement RelyX™ Ultimate využívá výhody technologie moderního iniciátoru, který je bez aromatických aminů vedoucích k pigmentaci. Nový iniciátor dovoluje duální tuhnutí a zároveň dlouhodobou barevnou stabilitu cementu, a proto je tento cement vhodný k použití u vysoce estetických náhrad, jako jsou keramické nebo kompozitní korunky, inlaye a fazety. Cement RelyX™ Ultimate je dostupný ve 4 odstínech. Do cementu je přidáno fluorescentní barvivo, které dokonale imituje přirozenou barvu.

Zvětšit

Porovnání fluorescence cementů
Zdroj: Interní data 3M ESPE

Indikace

Adhezivní pryskyřičný cement RelyX™ Ultimate pokrývá svými indikacemi pro definitivní tmelení celé spektrum nepřímých náhrad:

 • Celokeramické, kompozitní a kovové inlaye, onlaye, korunky a můstky; 2–3členné Marylandské můstky a 3členné inlayové nebo onlayové můstky*
 • Celokeramické nebo kompozitní fazety
 • Celokeramické, kompozitní nebo kovové protetické náhrady tmelené na abutmenty implantátů
 • Pilíře a čepy

* Mimo pacinetů s bruxismem a parodontózou.

Technické informace

Univerzálnost postupu – self-etch, selective-etch skloviny nebo total-etch

  3M™ ESPE™ doporučuje self-etch postup v následujících situacích:
 • Existující riziko senzitivity zubu nebo blízkost pulpy
 • Situace vyžadující tmelení více na dentin (než na sklovinu)
 • Riziko kontaminace vlhkostí
 • Nacementování je třeba provést rychle

  3M™ ESPE™ doporučuje selektivní leptání nebo total-etch v následujících situacích:
 • Situace vyžadující tmelení více na sklovinu (než na dentin)
 • Preparace nevykazuje retenci
 • Neexistuje riziko senzitivity po natmelení (např. devitalizovaný zub)
 • Oblast cementování lze spolehlivě udržet suchou
Zvětšit Introductory Kit Ketac™ Cem Easymix

Poznámka: Adhezivní pryskyřičný cement RelyX™ Ultimate lze použít technikou self-, selective- nebo total-etch
Zdroj: 3M ESPE

 

Informace k objednání

Číslo výrobku Informace o výrobku
Jednotlivá balení
RelyX™ Ultimate Clicker™ zkušební balení (A1) 56924 RelyX™ Ultimate Clicker™ zkušební balení (A1)
1 lahvička adheziva Single Bond™ Universal à 1.5 ml, 1 stříkačka k leptání à 3 ml, 25 kanyl pro stříkačku k leptání, 50 mikroštětečků, 1 RelyX™ Ultimate Clicker™ (A1) à 4.5 g, 1 směšovací destička , Step by step brožura
Doplňková balení
Translucentní odstín 56920 Translucentní odstín
1 RelyX™ Ultimate Clicker™ à 4.5 g
Odstín B0.5 bleach 56923 Odstín B0.5 bleach
1 RelyX™ Ultimate Clicker™ à 4.5 g
Odstín A1 56921 Odstín A1
1 RelyX™ Ultimate Clicker™ à 4.5 g
Odstín A3 opákní 56922 Odstín A3 opákní
1 RelyX™ Ultimate Clicker™ à 4.5 g
RelyX™ Try-in pasta - Doplňková balení
  7614TRT Translucentní odstín
1 try-in pasta - Doplňková balení à 2 g
  7614B0.5T Odstín B0.5 bleach
1 try-in pasta - Doplňková balení à 2 g
  7614A1T Odstín A1
1 try-in pasta - Doplňková balení à 2 g
  7614A3T Odstín A3 opákní
1 try-in pasta - Doplňková balení à 2 g
Adhezivum Single Bond™ Universal
  41266 Doplňková balení adheziva Single Bond™ Universal
5ml lahvička adhesiva
  41263 Leptací gel Scotchbond™ Universal Etchant
2 stříkačky à 3 ml

Klinické výsledky

Cementování sklokeramických fazet a korunek

Dr. R. Mędzin, Poland

Obr. 1:

Obr. 1: Stav před ošetřením.

Obr. 2:

Obr. 2: Finální stav po preparaci na fazetu a korunku.

Obr. 3:

Obr. 3: Vysoce estetické sklokeramické fazety a korunka na modelu.

Obr. 4:

Obr. 4: Zkouška fazet a korunky za použití RelyX™ Try-in pasty (3M™ ESPE™).

Obr. 5:

Obr. 5: Po zkoušce byla použita kyselina fluorovodíková k leptání sklokeramiky. Poté bylo aplikováno adhezivum Single Bond™ Universal (3M™ ESPE™) jako silan.

Obr. 6:

Obr. 6: Po zkoušce byly napreparované zuby opláchnuty a usušeny a připraveny k cementování.

Obr. 7:

Obr. 7: Sklovina byla naleptána kyselinou fosforečnou po dobu 15 sekund.

Obr. 8:

Obr. 8: Povrch skloviny po leptání.

Obr. 9:

Obr. 9: Aplikace adheziva Single Bond™ Universal (3M™ ESPE™) na zub (20 sekund).

Obr. 10:

Obr. 10: Dávka cementu RelyX™ Ultimate Clicker™.

Obr. 11:

Obr. 11: Míchání cementu RelyX™ Ultimate na směšovacím papírku.

Obr. 12:

Obr. 12: Fazety a korunka byly úspěšně nacementovány. Je patrné usazení fazety na levý střední řezák.

Obr. 13:

Obr. 13: Po odstranění přebytečného materiálu je cement RelyX™ Ultimate osvícen lampou Elipar™ S10 (3M™ ESPE™).

Obr. 14:

Obr. 14: Aplikace adheziva Single Bond™ Universal na zub a nástavbu (20 sekund).

Obr. 15:

Obr. 15: Usazení sklokeramické korunky na levý postranní řezák.

Obr. 16:

Obr. 16: Polymerace světlem cementu RelyX™ Ultimate za použití lampy Elipar™ S10 od 3M ESPE (20 sekund/ploška)

Obr. 17:

Obr. 17: Všechny protetické náhrady in situ.

Obr. 18:

Obr. 18: Konečná situace.

Výzkum

Síla sejmutí

Síla sejmutí pryskyřičného cementu u zirkoniové korunky Lava™ po uměle urychleném zrání cementu


Nazávislý výzkum ukázal, že cement RelyX™ Ultimate vykazuje nejsilnější sílu retence zirkoniových korunek Lava™ Zirconia v porovnání s jinými pryskyřičnými cementy při využití self-etching primer systému. Univerzita Tufts zkoumala sílu vazby bondu ke sklovině ve střihu 24 hodin po nacementování. V rámci studie nacementovala skupina Dr. Johna Burgesse zirkoniové korunky Lava™ na zuby napreparované bez retenční úpravy a porovnávala síly potřebné k sejmutí u různých pryskyřičných cementů po uměle urychleném zrání cementů mechanickým zatížením (100,000 × 20 N) a termocyklováním (10,000 × 5 – 55° C).

Zvětšit

Zdroj: Q. Cai, D. Cakir, P. Beck, L. Ramp, a J. Burgess, Univerzita Alabama, Birmingham, AL, USA, AADR 2012 #1010


Adhezivní pryskyřičný cement RelyX™ Ultimate byl použit s adhezivem Single Bond™ Universal (bez přídatné polymerace světlem). U ostatních materiálů byly použity odpovídající doporučené primery. Zirkonium bylo před nanesením primeru opískováno (< 50μm) a všechny cementy byly polymerizovány světlem.

Test vazby bondu v tahu

Test vazby bondu v tahu mezi dentinem a materiály protetických náhrad


Výzkum Univerzity Trieste v Itálii také potvrdil vynikající adhezivní vlastnosti cementu RelyX™ Ultimate při porovnání s tradičními adhezivními pryskyřičnými systémy, které používají leptání, priming a bonding. Výzkumníci použili cement RelyX™ Ultimate a vynechali krok leptání zubu. Adhezivum Single Bond™ Universal bylo aplikováno pouze na dentin. Díky své univerzálnosti byly oba testované protetické materiály, živcová keramika a pryskyřičná nanokeramika (RNC, jako Lava™ Ultimate), pouze ošetřeny adhezivem Single Bond™ Universal, které bylo použito jako silan, přičemž živcová keramika byla leptána HF a RNC byl pouze opískován.

Zvětšit

Zdroj: G. Turco, A. Frassetto, G. Marchesi, I. Spagnolo, C. Navarra, R. Di Lenarda, M. Cadenaro a L. Breschi, Univerzita Trieste, Itálie, AADR 2012 #1300


Test vazby bondu v tahu k dentinu po vystavení vlivu vody a uměle urychlenému zrání (simulace žvýkání 50N, 240.000 cyklů). Ke zhodnocení potencionálního vlivu bylo použito několik různých druhů protetických materiálů.

Ke stažení

Informační materiály

MSDS

MSDS Vyhledat materiálový bezpečnostní list konkrétního výrobku.

 

Vyhledávání na stránkách 3M ESPE

Vyhledávání dle názvu produktu nebo klíčových slov

 
 
 
 
 

Produktový katalog (anglicky)