Společnost 3M využívá na tomto webu soubory cookie Podrobné informace o souborech cookie a jejich používání naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Nastavení související se soubory cookie si můžete kdykoliv přizpůsobit kliknutím na položku Předvolby nastavení souborů cookie v zápatí této stránky.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit a pokračovat“ potvrzujete svůj souhlas s používáním souborů cookie ve vašem počítači

Potvrdit a pokračovat

Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content All 3M.com Site Map

< Zpět na Upevňovací cementy

 Ultimate Clicker Ultimate Clicker

RelyX™ Ultimate Clicker™
Adhezivní pryskyřičný cement

Cementování sklokeramických náhrad má nového hrdinu

 
 
 

Adhezivní pryskyřičný cement - RelyX™ Ultimate Clicker™


Díky cementu RelyX™ Ultimate Clicker™ je adhezivní tmelení vysoce estetických protetických náhrad, jako jsou například sklokeramické náhrady, o mnoho snažší díky redukci počtu jednotlivých komponentů při maximalizaci síly bondu. Kombinace cementu RelyX™ Ultimate s adhezivem Single Bond™ Universal od 3M™ ESPE™ přináší:

 • Bezkonkurenční sílu vazby bondu
 • Vynikající estetiku: vysoká integrita marginálního uzávěru, odolnost proti opotřebení a přirozená fluorescence
 • Možný je postup total-etch i self-etch
 • Méně vyplýtvaného materiálu diky aplikátoru Clicker™
 

Informace o výrobku

Vlastnosti a výhody

Méně komponentů – jednodušší použití.
Cement RelyX™ Ultimate byl navržen pro optimální funkčnost při použití v kombinaci s adhezivem Single Bond™ Universal (3M™ ESPE™), které funguje nejen jako self-etch nebo total-etch adhezivum, ale také jako primer pro většinu povrchů protetických náhrad.

 • Duálně tuhnoucí cement s bezkonkurenční silou vazby bondu
 • Jednoduché použití: pouze dva komponenty, nižší počet kroků
 • Vynikající estetika: vysoká integrita marginálního uzávěru, odolnost proti opotřebení a přirozená fluorescence
 • Méně odpadu a kontrola dávkování materiálu díky dávkovači ve formě clickeru
Zvětšit

Potřeba pouhých dvou komponentů


Vazba ke sklovině a dentinu
V nezávislé studii vykazoval cement RelyX™ Ultimate nejsilnější vazbu ke sklovině a dentinu v porovnání s ostatními pryskyřičými cementy, za použití systému self-etch primer.

Zvětšit

Poznámka: Síla vazby bondu ke sklovině ve střihu po 24 h., materiály byly světelně zpolymerovány.
Zdroj: C. Decoteau, M. Ogledzki, G. Kugel a R. D. Perry; Univerzita Tufts, Boston, USA, IADR/AADR 2011, # 375


Barevná stabilita
K zachování estetičnosti výsledku musí být cement odolný proti obarvení. Hlavním zdrojem pigmentací jsou jídlo a nápoje. Ve srovnání s dalšími předními produkty vykazuje adhezivní pryskyřičný cement RelyX™ Ultimate nejnižší úroveň zabarvení po inkubaci vzorku v roztoku kávy. Obrázek ukazuje vzorky cementu po testu máčení ve standardizovaném roztoku kávy po 3 dny při 36 °C.

Zvětšit

Porovnání barevné stability cementů
Zdroj: Interní data 3M ESPE


Odstíny a fluorescence
Cement RelyX™ Ultimate využívá výhody technologie moderního iniciátoru, který je bez aromatických aminů vedoucích k pigmentaci. Nový iniciátor dovoluje duální tuhnutí a zároveň dlouhodobou barevnou stabilitu cementu, a proto je tento cement vhodný k použití u vysoce estetických náhrad, jako jsou keramické nebo kompozitní korunky, inlaye a fazety. Cement RelyX™ Ultimate je dostupný ve 4 odstínech. Do cementu je přidáno fluorescentní barvivo, které dokonale imituje přirozenou barvu.

Zvětšit

Porovnání fluorescence cementů
Zdroj: Interní data 3M ESPE

Indikace

Adhezivní pryskyřičný cement RelyX™ Ultimate pokrývá svými indikacemi pro definitivní tmelení celé spektrum nepřímých náhrad:

 • Celokeramické, kompozitní a kovové inlaye, onlaye, korunky a můstky; 2–3členné Marylandské můstky a 3členné inlayové nebo onlayové můstky*
 • Celokeramické nebo kompozitní fazety
 • Celokeramické, kompozitní nebo kovové protetické náhrady tmelené na abutmenty implantátů
 • Pilíře a čepy

* Mimo pacinetů s bruxismem a parodontózou.

Technické informace

Univerzálnost postupu – self-etch, selective-etch skloviny nebo total-etch

  3M™ ESPE™ doporučuje self-etch postup v následujících situacích:
 • Existující riziko senzitivity zubu nebo blízkost pulpy
 • Situace vyžadující tmelení více na dentin (než na sklovinu)
 • Riziko kontaminace vlhkostí
 • Nacementování je třeba provést rychle

  3M™ ESPE™ doporučuje selektivní leptání nebo total-etch v následujících situacích:
 • Situace vyžadující tmelení více na sklovinu (než na dentin)
 • Preparace nevykazuje retenci
 • Neexistuje riziko senzitivity po natmelení (např. devitalizovaný zub)
 • Oblast cementování lze spolehlivě udržet suchou
Zvětšit Introductory Kit Ketac™ Cem Easymix

Poznámka: Adhezivní pryskyřičný cement RelyX™ Ultimate lze použít technikou self-, selective- nebo total-etch
Zdroj: 3M ESPE

 

Informace k objednání

Číslo výrobku Informace o výrobku
Jednotlivá balení
RelyX™ Ultimate Clicker™ zkušební balení (A1) 56924 RelyX™ Ultimate Clicker™ zkušební balení (A1)
1 lahvička adheziva Single Bond™ Universal à 1.5 ml, 1 stříkačka k leptání à 3 ml, 25 kanyl pro stříkačku k leptání, 50 mikroštětečků, 1 RelyX™ Ultimate Clicker™ (A1) à 4.5 g, 1 směšovací destička , Step by step brožura
Doplňková balení
Translucentní odstín 56920 Translucentní odstín
1 RelyX™ Ultimate Clicker™ à 4.5 g
Odstín B0.5 bleach 56923 Odstín B0.5 bleach
1 RelyX™ Ultimate Clicker™ à 4.5 g
Odstín A1 56921 Odstín A1
1 RelyX™ Ultimate Clicker™ à 4.5 g
Odstín A3 opákní 56922 Odstín A3 opákní
1 RelyX™ Ultimate Clicker™ à 4.5 g
RelyX™ Try-in pasta - Doplňková balení
  7614TRT Translucentní odstín
1 try-in pasta - Doplňková balení à 2 g
  7614B0.5T Odstín B0.5 bleach
1 try-in pasta - Doplňková balení à 2 g
  7614A1T Odstín A1
1 try-in pasta - Doplňková balení à 2 g
  7614A3T Odstín A3 opákní
1 try-in pasta - Doplňková balení à 2 g
Adhezivum Single Bond™ Universal
  41266 Doplňková balení adheziva Single Bond™ Universal
5ml lahvička adhesiva
  41263 Leptací gel Scotchbond™ Universal Etchant
2 stříkačky à 3 ml

Klinické výsledky

Cementování sklokeramických fazet a korunek

Dr. R. Mędzin, Poland

Obr. 1:

Obr. 1: Stav před ošetřením.

Obr. 2:

Obr. 2: Finální stav po preparaci na fazetu a korunku.

Obr. 3:

Obr. 3: Vysoce estetické sklokeramické fazety a korunka na modelu.

Obr. 4:

Obr. 4: Zkouška fazet a korunky za použití RelyX™ Try-in pasty (3M™ ESPE™).

Obr. 5:

Obr. 5: Po zkoušce byla použita kyselina fluorovodíková k leptání sklokeramiky. Poté bylo aplikováno adhezivum Single Bond™ Universal (3M™ ESPE™) jako silan.

Obr. 6:

Obr. 6: Po zkoušce byly napreparované zuby opláchnuty a usušeny a připraveny k cementování.

Obr. 7:

Obr. 7: Sklovina byla naleptána kyselinou fosforečnou po dobu 15 sekund.

Obr. 8:

Obr. 8: Povrch skloviny po leptání.

Obr. 9:

Obr. 9: Aplikace adheziva Single Bond™ Universal (3M™ ESPE™) na zub (20 sekund).

Obr. 10:

Obr. 10: Dávka cementu RelyX™ Ultimate Clicker™.

Obr. 11:

Obr. 11: Míchání cementu RelyX™ Ultimate na směšovacím papírku.

Obr. 12:

Obr. 12: Fazety a korunka byly úspěšně nacementovány. Je patrné usazení fazety na levý střední řezák.

Obr. 13:

Obr. 13: Po odstranění přebytečného materiálu je cement RelyX™ Ultimate osvícen lampou Elipar™ S10 (3M™ ESPE™).

Obr. 14:

Obr. 14: Aplikace adheziva Single Bond™ Universal na zub a nástavbu (20 sekund).

Obr. 15:

Obr. 15: Usazení sklokeramické korunky na levý postranní řezák.

Obr. 16:

Obr. 16: Polymerace světlem cementu RelyX™ Ultimate za použití lampy Elipar™ S10 od 3M ESPE (20 sekund/ploška)

Obr. 17:

Obr. 17: Všechny protetické náhrady in situ.

Obr. 18:

Obr. 18: Konečná situace.

Výzkum

Síla sejmutí

Síla sejmutí pryskyřičného cementu u zirkoniové korunky Lava™ po uměle urychleném zrání cementu


Nazávislý výzkum ukázal, že cement RelyX™ Ultimate vykazuje nejsilnější sílu retence zirkoniových korunek Lava™ Zirconia v porovnání s jinými pryskyřičnými cementy při využití self-etching primer systému. Univerzita Tufts zkoumala sílu vazby bondu ke sklovině ve střihu 24 hodin po nacementování. V rámci studie nacementovala skupina Dr. Johna Burgesse zirkoniové korunky Lava™ na zuby napreparované bez retenční úpravy a porovnávala síly potřebné k sejmutí u různých pryskyřičných cementů po uměle urychleném zrání cementů mechanickým zatížením (100,000 × 20 N) a termocyklováním (10,000 × 5 – 55° C).

Zvětšit

Zdroj: Q. Cai, D. Cakir, P. Beck, L. Ramp, a J. Burgess, Univerzita Alabama, Birmingham, AL, USA, AADR 2012 #1010


Adhezivní pryskyřičný cement RelyX™ Ultimate byl použit s adhezivem Single Bond™ Universal (bez přídatné polymerace světlem). U ostatních materiálů byly použity odpovídající doporučené primery. Zirkonium bylo před nanesením primeru opískováno (< 50μm) a všechny cementy byly polymerizovány světlem.

Test vazby bondu v tahu

Test vazby bondu v tahu mezi dentinem a materiály protetických náhrad


Výzkum Univerzity Trieste v Itálii také potvrdil vynikající adhezivní vlastnosti cementu RelyX™ Ultimate při porovnání s tradičními adhezivními pryskyřičnými systémy, které používají leptání, priming a bonding. Výzkumníci použili cement RelyX™ Ultimate a vynechali krok leptání zubu. Adhezivum Single Bond™ Universal bylo aplikováno pouze na dentin. Díky své univerzálnosti byly oba testované protetické materiály, živcová keramika a pryskyřičná nanokeramika (RNC, jako Lava™ Ultimate), pouze ošetřeny adhezivem Single Bond™ Universal, které bylo použito jako silan, přičemž živcová keramika byla leptána HF a RNC byl pouze opískován.

Zvětšit

Zdroj: G. Turco, A. Frassetto, G. Marchesi, I. Spagnolo, C. Navarra, R. Di Lenarda, M. Cadenaro a L. Breschi, Univerzita Trieste, Itálie, AADR 2012 #1300


Test vazby bondu v tahu k dentinu po vystavení vlivu vody a uměle urychlenému zrání (simulace žvýkání 50N, 240.000 cyklů). Ke zhodnocení potencionálního vlivu bylo použito několik různých druhů protetických materiálů.

Recenze produktů

Napsat recenzi pro RelyX™ Ultimate Clicker™

*označuje povinné pole

 

Vaše kontaktní údaje nebudeme dále sdílet. Pro více informací viz Prohlášení o ochraně soukromí.

 

Vyhledávání na stránkách 3M ESPE

Vyhledávání dle názvu produktu nebo klíčových slov

 
 
 
 
 

Produktový katalog (anglicky)